Zakúpením tohto produktu pomáhate deťom so SVALOVOU DYSTROFIOU sumou 50 centov/ks.
Radi by ste pomáhali s nami? Viac informácií tu.


Obchodné podmienky internetového obchodu Supermasky.sk

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky internetového obchodu www.supermasky.sk vymedzujú práva a povinosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci: Je prevádzkovateľom internetového obchodu www.supermasky.sk. Prevádzkovateľ je firma: Confidia s.r.o, so sídlom A. Sládkoviča 1703/8, 903 01 Senec. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v oddieli Sro, vo vložke číslo 68532/B. Kupujúci: Je fyzická alebo právnická osoba (zákazník), ktorá má možnosť objednať tovar v internetovom obchode - www.supermasky.sk. Po odoslaní objednaného tovaru predávajúcim sa kupujúcí stáva príjemcom tovaru. Predávajúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na miesto, ktoré určil kupujúci. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý bol objednaný kupujúcim a zaslaný predávajúcim. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceputuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ: je podľa zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Objednávka tovaru

Minimálna hodnota objednávky je 10,00€ bez poplatku za poštovné. Všetky ceny uvádzané na internetovom obchode www.supermasky.sk sú konečné a vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v internetovom obchode a to tak že vybraný tovar vložíte do košíka, prejdete do nákupného košíka , vyberiete spôsob dopravy a potvrdíte. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Objednávka je zo strany kupujúceho záväzná!
Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete osobne spolu s tovarom.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, bezodkladne o tom informuje kupujúceho a do 15 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok prevodom na účet kupujúceho, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v tomto odstavci.

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v tomto odstavci, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Cenové podmienky

Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.
Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR. Minimálna veľkosť objednávky je 10 € s DPH plus poštovné.

Poštovné a balné

Spoločnosť Confidia s.r.o. si balné neúčtuje.
Cena dopravy je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:
Dopravu zabezpečuje firma DPD. Pri hodnote zásielky do 50€ je cena dopravy 5€ . Nad 50€ je doprava zdarma. Pri osobnom odbere sa doprava neúčtuje.
Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Podmienky a možnosť platby za tovar

Za tovar môžete zaplatiť prevodom na účet, uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo hotovostne v sídle spoločnosti na základe príjmového dokladu z EP.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Doporučujeme Vám pri uzavieraní objednávky napísať nám termín, do kedy najneskôr musíte mať tovar u seba, aby sme Vás mohli prípadne informovať, pokiaľ nebudeme schopný Vami požadovaný termín splniť napr. z dôvodu, že v požadovanom počte nemáme tovar skladom. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.
Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Confidia s.r.o. na A. Sládkoviča 8, Senec po vzájomnej dohode.
Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Výmena tovaru

Objednaný tovar je možné vymeniť do 7 pracovných dní od doručenia. Všetky náklady súvisiace s poslaním tovaru na našu adresu hradí zákazník. Tovar je možné vymeniť len za tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme. Tovar posielajte doporučene. Tovar, ktorý chce zákazník vymeniť musí poslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Poškodený tovar nevymeníme. Za prípadné straty poštou nenesieme zodpovednosť. Pri tovare nám zašlite kópiu faktúry. Výmenu vykonáme z pravidla max. do 14 dní.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Confidia s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Confidia s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú závadu
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Confidia s.r.o.
A.Sládkoviča 1703/8
903 01 Senec
tel.:0905 473 256
info@supermasky.sk
Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Zodpovednosť za chyby na stránke http://www.supermasky.sk/

Spoločnosť Confidia s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na http://www.supermasky.sk/ sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Confidia s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Spoločnosť Confidia s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných dát

Spoločnosť Confidia s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.